Maskinell putsning

Maskinell putsning innebär att man använder maskin för att applicera puts. Puts kan fabrikstillverkas och packas i säckar eller silor eller vara från naturliga komponenter (sand, kalk och cement). Maskinell putsning präglas av hög hastighet när puts appliceras. Beroende på villkoren kan man dagligen putsa från 100 till 300 kvm. Maskinell putsning omfattar också installation av förzinkade hörnprofiler för att skydda alla kanter som putsas – fönsterbänkar, hörn, pelare, balkar osv. Dessa profiler möjliggör bättre applicering av puts och högre slagtålighet.

Våra team av skickliga hantverkare med fleråriga erfarenheter utför byggtjänster på ett professionellt sätt.

 

Maskinell glättning och målning

Efter putsning börjar man med glättning. Att glätta med maskiner underlättar och accelererar glättning på tidigare putsade ytor. Efter torkning och glättning börjar vi med målning. Vi kan också utföra målning med maskin. På så sätt sparar vi både tid och pengar. Stora ytor kan målas relativt snart. Det är en av de viktigaste fördelarna i förhållande till manuell målning.

 

Fasader

Fasadkonstruktion är vårt viktigaste arbete. Vi kan förskona ditt bostadshus eller privathus med de mest fashionabla fasaderna. Förutom visuell vinst ska du också uppnå finansiell vinst med fasader genom besparingar när det gäller investeringar i energi för uppvärmning och kylning av ditt hus. Med detta i åtanke erbjuder vi dig ett brett utbud av fasader med akryl- och ånggenomsläpplig puts.

Värmeisolering kan uppnås genom att byga till fasad med cellplast, stenull eller termiskt isolerande puts. Stenull har vissa fördelar såsom värme- och ljudisolering och som den bästa lösningen för att spara energi och ha komfort rekommenderar vi stenull i kombination med ånggenomsläpplig puts.

Termiskt isolerande puts innehåller granuler av cellplast och den kan appliceras både manuellt eller maskinellt samt användas både inomhus och utomhus. Den viktigaste egenskapen hos termiskt isolerande puts är värmeisolering men denna typ av fasad präglas också av hög hållfasthet och motståndskraft mot skador.

 

Väggar och tak av gipsskivor/ Knauf

Byggnation idag omfattar användning av ekomaterial. Väggar och tak av gipsskivor uppfyller helt och hållet alla miljönormer. Genom att använda dessa material och följa tillverkarens anvisningar kan vi uppnå hög hållfasthet av väggar, värme- och ljudisolering samt uppfylla alla krav för brandskydd. Denna typ av byggnation präglas av högre hastighet och precicion medan arbete utförs.

 

Keramikarbeten

Detta material används för att täcka väggar i badrum och kök samt golv i dessa rum och på terasser. Beroende på villkoren kan vi använda flera typer av keramiker. För terasser och ytor som utsätts för väder och vind använder vi granitkeramik. Denna keramik präglas av högre hållfasthet och motståndskraft. Keramiska plattor används också på trappor samt i korridorer och entréer till byggnader. För att limma keramiska plattor använder vi högkvalitativt lim som uppfyller alla standarder inom modern byggverksamhet.

 

Vattentätning

Kvalitativ vattentätning av golv och väggar är ganska viktig punkt för bekvämt boende. Kvalitativ vattentätning på badrum, terrasser eller platta tak förhindrar senare arbete och förbättrar boendekvalitet. Det finns olika typer av material som används för vattentätning. Vi använder endast material av högsta kvalitet som helt och hållet uppfyller alla normer som förutses för ytor som ska isoleras.

 

VVS-installation

Vi har förbättrat kvalitet på vissa tjänster genom att använda moderna material. Genom att använda kvalitativa vattenrör och kopplingar samt avloppsrör som uppfyller alla föreskrivna normer uppnår vi ganska höga standarder i modern byggverksamhet. Ovannämnda material präglas av utmärk ljudisolering som naturligtvis bidrar till bättre livskvalitet i rum där dessa material används.

 

Värmeinstallation

Uppvärmning av hus har stort betydelse för boendekomfort. Genom att välja material av hög kvalitet och samtidigt förstå våra kunders verkliga behov uppnår vi hög nivå på besparing och komfort för varje hem.